شرکت آفرند سازه ایمن لوتوس یکی از کارآمدترین مراجع خدماتی در زمینه طراحی، نصب و راه­ اندازی سیستم­ های نظارتی و حفاظتی می ­باشد.

این مجموعه قابلیت اطمینان نتایج و ردیابی امنیتی و به کارگیری رویه های حرفه ای ناسا و روش­ های استاندارد را به مشتریان خود نشان داده و بدین منظور موارد ذیل را سرلوحه عملکرد خود قرارداده است:

  1. تلاش مستمر در ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب در جهت افزایش رضایت مندی مشتری
  2. ارتقاء سطح دانش مهارت و کارائی کارکنان از طریق آموزش های برنامه ریزی شده و مستمر
  3. بهبود مستمر در مجموعه فعالیت ها و فرآیندهای کاری و خدماتی
  4. پیگیری به موقع و مناسب شکایات(احتمالی) رسیده از سوی مشتریان
  5. ایجاد ارتباط موثر با تامین کنندگان و پیمان کاران به منظور تامین منابع و خدمات مورد نیاز
  6. انجام کلیه آزمون­ های حرفه ای با استفاده از تجهیزات مناسب
  7. بکارگیری افراد توانمند و ذی صلاح در پروسه کاری جهت اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیت های صنعتی
  8. توسعه دامنه های فعالیت های مرتبط کاری از طریق انجام مطالعات و خرید تجهیزات
  9. استفاده از استاندارد های بین المللی و متون فنی جهت طراحی،نصب و راه اندازی
  10. مدیریت تعهد می­ نماید که منافع کارکنان شرکت، مستقل از منافع شرکت بوده و کلیه کارکنان از هرگونه فشار داخلی و خارجی که اثر نامطلوبی بر کیفیت داشته، مبرا می باشند.

√ جهت حصول به موارد فوق، شرکت آفرند سازه ایمن لوتوس (کیانسل) سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس الزامات بین المللی قرارداده است و مدیریت عامل مجموعه خود را ملزم و متعهد می­داند منابع و امکانات لازم جهت تحقق اهداف، برآورده سازی الزامات و بهبود را فراهم آورد و اثر بخشی آن را در دوره های معین مورد بررسی قرار می­ دهد. اطمینان دارم که کلیه همکاران در جهت رعایت، اجرا و برقرار نگه داشتن این خط مشی، همواره همکاری های لازم را مبذول خواهند داشت.