خانه » ارامبند

مشاهده همه 2 نتیجه

نمایش 46

ارامبند

ارامبند در یکی از اجزای اختیاری درهاست که با بکار بردن آن می‌توان عمر قفل و دیگر اجزای در را افزایش داد و همچنین با به کار بردن آرامبند می‌توان از بسته شدن در اطمینان حاصل کرد و از طرفی با بکار بردن آرام بنددر به‌صورت آرام بسته می‌شود و از صدای زیاد بسته شدن جلوگیری می‌شود.

انواع ارامبند

  • سایز 1  برای درهای کمتر از 20 کیلوگرم
  • سایز 2 برای درهای 20 تا 45 کیلوگرم
  • سایز 3برای درهای 45 تا 60 کیلوگرم
  • سایز 4 برای درهای 60 تا 80 کیلوگرم
  • سایز 5 برای درهای 80 تا 100 کیلوگرم
  • سایز 6 برای درهای 100 تا 120 کیلوگرم
  • سایز 7 برای درهای 120 کیلوگرم به بالا