خانه » دستگاه حضور وغیاب

نمایش یک نتیجه

نمایش 46

دستگاه حضور وغیاب

دستسیستم عملکردی دستگاه حضور و غیاب برای ثبت تردد کارکنان برای ساعات ورود و خروج ، وضعیت مرخصی و پرداخت حقوق کارکنان می باشد که می توان از دستگاه حضور وغیاب وضعیت سازمان را مورد نظارت قرار داد . امروزه سیستم های حضورو غیاب نسبت به گذشته تغییرات بسزایی کرده است.

مزایای استفاده از دستگاه حضورو غیاب 

  • جلوگیری از هر گونه تقلب
  • مدیریت درخواست ها و گزارشات به صورت آنلاین
  • دسترس بودن اطلاعات تمام کارکنان در هر زمان
  • محاسبه دقیق از وضعیت ساعت ورود و خروج
  • قابلیت انتقال اطلاعات با نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد