خانه » دستگاه حضور و غیاب کارتی

نمایش یک نتیجه

نمایش 24

دستگاه حضور و غیاب کارتی

دستگاه حضور و غیاب کارتی در دو مدل کارتی و کدی طراحی شده است . این مدل از دستگاه به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم که به صورت تماسی و غیر تماسی تقسیم بندی شده است که عموما قیمت دستگاه های حضو رو غیاب کارتی که بدون تماس هستند هزینه بیشتری نسبت به تماسی دارد .