خانه » قیمت ارام بند

مشاهده همه 11 نتیجه

نمایش 46

قیمت ارام بند

قیمت ارام بند یکی از فاکتور های مهم برای خرید محصول آرام بند درب می باشد. این فاکتور به چند عامل وابسته است و نسبت به آن ها قیمت این محصول بیشتر می شود.

  • وزن درب و آرام بند متناسب با آن که با بیشتر شدن وزن درب قیمت آرام بند نیز بیشتر می شود.
  • عرض درب
  • باز و بسته شدن به چپ یا راست
  • همچنین جایی که آرام بند قرار است نصب شود نیز اهمیت دارد.
  • دو سرعته یا سه سرعته بودن آرام بند

قیمت آرام بند سه سرعته

همانطور که گفته شد قیمت این محصول به فاکتور های مهمی بستگی دارد. قیمت آرام بند سه سرعته به نوع این محصول و برند آن وابسته است و بسته به برند قیمت آن متفاوت خواهد بود.