خانه » چشمی فتوسل

مشاهده همه 20 نتیجه

نمایش 46

چشمی جک پارکینگ

چشمی جک پارکینگ یا چشمی فتوسل وسیله ای است که بر روی درب های پارکینگی نسب می شود و با مادون قرمر کار می کند. این چشمی ها در صورت قطع ارتباط مادون قرمر توسط مانع، از بستن درب تا رفع آن مانع جلوگیری می کنند.

چشمی فتوسل 

در واقع چشمی فتوسل یک جفت می باشد که در دو طرف درب پارکینگ قرار می گیرد. بعد از قرار گیری آن برای تشخیص حضور ماشین یا شخص استفاده می شود.