راهبند چیست 

راهبند وسیله ای برای کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه سبک و سنگین مورد استفاده قرار م یگیرد بیشترین کاربرد راهبند برای اسیت بازرسی ، مناطق مسکونی ، ادارجات ، پارکینگ های بزرگ و … که بیشتر برای امنیت تردد خوردها مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع راهبند براساس نوع کارکرد

  • راهبند فروشگاهی
  • راهبند پارکینگی
  • راهبند جاده ای
  • راهبند هتلی
  • راهبند اداری
  • راهبند صنعتی