قوانین پرداخت بیعانه

در کیانسل این امکان فراهم است که برای سفارشات نصب کابر مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نموده و ثبت سفارش صورت پذیرد و مابقی را پس از تحویل کار و در محل تسویه نماید.

 

قوانین برگشت پول

  • اگر انصراف از خرید و ثبت سفارش قبل از حضور کارشناس در محل باشد، مبلغ فاکتور به صورت کامل بازگردانده می شود و چنانچه کارشناس از محل بازدید نماید و بعد مشتری انصراف دهد هزینه ایاب ذهاب از فاکتور کسر می گردد.